வெள்ளைப்படுதல் | White discharge | Dr Gayathri devi | Aathichoodi

பெண்களுக்கு வெள்ளைப்படுதல் பல்வேறு நோய்குறிகளை குறிக்கின்றது.. அதை பற்றிய மேலும் தகவல்களுக்கு இந்த காணொளியை முழுவதும் காணவும்… மற்ற சகோதரிகளுக்கு சென்றடைய பகிரவும்.. Dr D. Gayathridevi BSMS MD., DVM Gayathri KG Siddha clinic, Gobichettipalayam 9994732383 We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy