ஸ்கிப்பிங் நன்மைகள் | Benefits of skipping | Aathichoodi

தினமும் காலையில் 10 முதல் 15 நிமிடங்கள் வரை ஸ்கிப்பிங் செய்தால் என்ன என்ன அற்புதங்கள் நடக்கின்றன என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.. தொப்பை, கை மற்றும் கால் என்று அணைத்து உறுப்புகளுக்கும் சிறந்த உடற்பயிற்சி…