14 வகை கீரைகள் | 14 types of Lettuce – Spinach | Aathichoodi

உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரை உள்ள அணைத்து உறுப்புகளுக்கும் நன்மை பயக்கும் 14 வகை கீரைகள்.. அனைவருடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் !!