3 நிவாரணம் தரும் சக்கரவள்ளி கிழங்கு | 3 benefits of Sweet potato | Aathichoodi

கொலஸ்ட்ரால், இரைப்பை மற்றும் குடல் புற்று நோய், மலசிக்கல் – இவை அனைத்து நோய்களையும் வெல்லும் அற்புதமருந்தாக விளங்கும் நம் பாரம்பரிய சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கு .. புதிய ஆராய்ச்சி தகவல்..