முதல் மற்றும் இரண்டாம் குழந்தை எப்பொழுது ? | First & Second Child | Dr Kumaraswamy | Aathichoodi

முதல் குழந்தை எப்பொழுது ? முதல் குழந்தைக்குப்பின் இரண்டாம் குழந்தை எப்பொழுது ? மிகவும் அறிய தகவல் மற்றும் பல உண்மைகளை விளக்கும் காணொளி… Dr.R.Kumaraswamy M.B.B.S., M-CSEPI Sexologist & Marriage counsellor, Erode. 98427 26272 We welcome … Read More

தாம்பத்யத்திற்கான சிறந்த மருந்து | Best medicine for good relationship | Aathichoodi

கணவன் மனைவி – இல்லறம் சிறக்க தாம்பத்திய மருந்து.. உண்மையான நிலையை விளக்குகிறார்.. சிட்டுக்குருவி லேகியம், தங்க பஸ்பம், காண்டாமிருகக் கொம்பு என கண்டதையும் தேடிபோய் மோசடியில் சிக்கும் ஆண் சமூகம்..

விந்துமுந்துதல் இயற்கையே |Permature ejaculation is normal |18+| Aathichoodi

விந்துமுந்துதல் இயற்கையே, அதனை ஒரு பிரச்சனையாக பார்க்க தேவைக்கு இல்லை.. மருத்துவர் விவரிக்கிறார், முழுவதும் காணுங்கள்..

தாம்பத்திய உறவில் நீங்கள் புரிந்துகொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் | illaram part 7|Aathichoodi

தாம்பத்திய உறவில் நீங்கள் சிறப்பாக செயல்பட, மற்றும் விந்து முந்துதல் பற்றிய சிறப்பு காணொளி.. அதனை சரிசெய்ய என்ன என்ன கடைபிடிக்கவேண்டும் ?

Representative syndrome Part 4

கணவன், மனைவி மற்றும் இல்லறம் பகுதி 4 பிறந்தவீட்டு புராணத்தை பாடி, பிரச்சனையில் மாட்டிக்கொள்ளும் தம்பதிகள்… இதற்கு காரணம் என்ன ? மற்றும் எவ்வாறு சமாளிப்பது ?

The basics for happy couple relationship

இல்லறம் என்பது யாதெனில்