ஹேர் டை யூஸ் பண்றீங்களா? | Hair dye side effects | is hair dye safe | Aathichoodi

ஹேர் டை போட்டால் காண்பார்வை குறைபாடு ??!! வெள்ளைமுடியை உடனே கருப்பாக்கும் தலைமுடி சாயம் பூசலாமா வேண்டாமா ? ஏதேனும் தீங்கு உண்டா ?? இதற்கு மாற்று தான் என்ன ? We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy