காத்துக்கறுப்பு,பேய் பிடித்தல் குட்டிச்சாத்தான் ஏவல் | Kaathukarupu | Aathichoodi

காத்துக்கறுப்பு,பேய் பிடித்தல் குட்டிச்சாத்தான் ஏவல் .. இவை உண்மையா ?? இல்லவே இல்லை, என்கிறார் மருத்துவர்.. அது ஒரு விதமான மனநோய் … கண்டிப்பாக பகிரவும் ..